logo-bip   

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

W miesiącu grudniu zakończono realizację konsultacji prawnych oraz poradnictwa specjalistycznego. W ramach zadania zrealizowano 60 godzin poradnictwa prawnego, z którego łącznie skorzystało 30 rodzin będących uczestnikami projektu „Kierunek – Rodzina”  oraz 90 godzin poradnictwa specjalistycznego w zakresie psychologii dziecięcej, dietetyki i logopedii, z którego skorzystało 30 rodzin z dziećmi.

Dzięki konsultacją oraz poradnictwu specjalistycznemu uczestnicy projektu zwiększyli swoją wiedzę na temat zdrowia i rozwoju emocjonalnego dziecka oraz przysługujących im praw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress