logo-bip   

Sala doświadczania świata, dogoterapia

W miesiącu sierpniu 2017r. zakończyły się zajęcia z dogoterapii. Zajęcia trwały od maja, łącznie zrealizowano 32 godzin zajęć. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci niepełnosprawnych. Dzięki tej formie terapii u jej uczestników nastąpił wzrost umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z otoczeniem, poprawie uległa także koncentracja oraz funkcje poznawcze.
W sierpniu 2017r. zakończyły się także zajęcia w Sali doświadczania świata. Zajęcia prowadzenie były przez okres wakacyjny (lipiec – sierpień), w których uczestniczyła również 6 niepełnosprawnych dzieci. Realizacja zajęć w Sali doświadczała świata pozytywnie wpłynęła na rozwój osób w nich uczestniczących m.in. zwiększyła ich motywację do poznania i działania w otaczającym ich świecie.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress