logo-bip   

Sala doświadczania świata, rodziny wspierające

W miesiącu lipcu 2017 r. rozpoczęły się zajęcia w sali doświadczania świata, w których uczestniczy szóstka niepełnosprawnych dzieci. Celem zajęć jest lepsze poznawanie i doświadczanie świata oraz ułatwienie odbioru i interpretacja bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnienie odprężenia, wyciszenia i wypoczynku niepełnosprawnemu dziecku. Terapia w sali, umożliwia znalezienie nowej drogi dotarcia do dziecka, którego zaburzenia utrudniają prawidłową komunikację i podjęcie aktywności. Zajęcia w sali są dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

W miesiącu lipcu w ramach projektu zawarto także umowy z rodzinami, które objęły wsparciem dwie rodziny będące uczestnikami projektu i będą pełnić w stosunku do nich funkcję rodziny wspierającej. Do zadań rodziny wspierającej należeć będzie m.in. pomoc w organizowaniu czasu wolnego, wypracowywanie nawyku wspólnego spędzania czasu, pomaganie w nauce, doskonalenie umiejętności gotowania, sprzątania oraz gospodarowania budżetem domowym.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress