logo-bip   

Działania w projekcie „Kierunek – Rodzina”

W miesiącu maju 2017r. rozpoczęły się działania w ramach projektu „Kierunek – Rodzina”, RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.  Wsparciem objęto 11 rodzin będących uczestnikami ww. projektu w postaci:

1) asystenta rodziny – 6 rodzin,

2) dogoterapii – 6 dzieci niepełnosprawnych

3) terapii rodzin- 2 rodziny

4) poradnictwa prawnego – 1 rodzina

5) poradnictwa „Po zdrowie” – 2 rodziny

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress