Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

21.05.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie
Kwestionariusz
Ogłoszenie o wyniku naboru


Więcej

Ogłoszenie KO.110.3.2018

30.04.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - REFERENT.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie o wynikach naboru

Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu 547423-N-2018

19.04.2018

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wyjazdów do placówek kulturalnych dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wyjazdy do placówek kulturalnych
Umowa powierzenia przetwarzania danych - wzór
Wzór umowy wyjazdy do placówek kulturalnych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Więcej

Zapytanie ofertowe FK.261.96.2018

16.04.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2018-2024

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Strategia
Załącznik nr 2 - Strategia

Więcej

Ogłoszenie

10.04.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - REFERENT.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.8.2018

10.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dogoterapia
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - dogoterapia
Załącznik nr 2 - dogoterapia
Załącznik nr 3 - dogoterapia
Załącznik nr 4 - dogoterapia
Załącznik nr 5 - dogoterapia

Więcej

Zapytanie ofertowe UE.261.5.7.2018

06.04.2018

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz oferty wynajem pomieszczeń
Załącznik nr 2 wynajem pomieszczeń
Załącznik nr 3 wynajem pomieszczeń
Załącznik nr 4 wynajem pomieszczeń
Załącznik nr 5 wynajem pomieszczeń
Unieważnienie

Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu UE.261.5.6.2018

27.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Realizacja zajęć dogoterapii dla uczestników projektu Kierunek – Rodzina”
Ogłoszenie o zamówieniu - dogoterapia
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - dogoterapia
Załącznik nr 2 - dogoterapia
Załącznik nr 3 - dogoterapia
Załącznik nr 4 - dogoterapia
Załącznik nr 5 - dogoterapia
Unieważnienie postępowania
Więcej

Informacja

16.03.2018

Informacja z otwarcia ofert - przetarg na transport osób niepełnosprawnych

Informacja z otwarcia ofert - transport


Więcej

Informacja

16.03.2018

Informacja z otwarcia ofert - posiłki dla uczestników projektu Akademia Pełni Życia

Informacja z otwarcia ofert - posiłki

Więcej

Ogłoszenie

16.03.2018

Informacja z otwarcia ofert „Usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z badaniem preferencji i zainteresowań uczestników I edycji projektu „Kreatywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT IPZ
Więcej

Ogłoszenie

12.03.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - REFERENT.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy

Więcej

Ogłoszenie

12.03.2018

Zapytanie ofertowe nr UE.261.4.9.2018 – dostawa prasy, gier, płyt filmowych i książek.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Więcej

Ogłoszenie

09.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Psychoterapia dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"
Ogłoszenie o zamówieiu - psychoterapia
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - Psychoterapia
Załącznik nr 2 - Psychoterapia
Załącznik nr 3 - Psychoterapia
Załącznik nr 4 - Psychoterapia
Załącznik nr 5 - Psychoterapia
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert - psychoterapia
Informacja o wyborze
Więcej

Ogłoszenie

09.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Grupowa terapia zajęciowa dla uczestników projektu "Akademia Pełni Życia"
Terapia zajeciowa ogłoszenie o zamówieniu
Wzór umowy
Załącznik nr 1 - Terapia zajęciowa
Załącznik nr 2 - Terapia zajęciowa
Załącznik nr 3 - Terapia zajęciowa
Załącznik nr 4 - Terapia zajęciowa
Załącznik nr 5 - Terapia zajęciowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze UE.261.4.7.2018
Więcej

Ogłoszenie

08.03.2018

Przetarg nieograniczony na transport osób niepełnosprawnych
SIWZ
Umowa powierzenia danych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7


Więcej

Ogłoszenie

08.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na posiłki dla uczestników projektu „Akademia Pełni Życia”
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Informacja o rozstrzygnięciu
Więcej

Ogłoszenie UE.261.5.5.2018

05.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - „Realizacja poradnictwa specjalistycznego dla rodziców i dzieci „Po zdrowie” w zakresie logopedii”

Ogłoszenie o zamówieniu - poradnictwo logopedy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wzór umowy - poradnictwo logopedy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborzeWięcej

Informacja FK.261.40.2018

05.03.2018

Informacja o wyniku postępowania na realizację usług społecznych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty FK.261.40.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Otwarcie ofert

Więcej

Informacja FK.261.39.2018

05.03.2018

Informacja o wyniku postępowania na realizację usług społecznych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty FK.261.39.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Otwarcie ofert - grupy wsparcia
Więcej

Ogłoszenie

15.02.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystości
Zapytanie ofertowe - dostawa środków czystości
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania dostawa środków czystości
Więcej

Ogłoszenie

15.02.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy suszu konferencyjnego
Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wynik postępowania dostawa suszu

Więcej

Ogłoszenie

06.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy

Więcej

Plan zamówień 2018

29.01.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawa Pzp, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku
Plan zamówień 2018

Więcej

Ogłoszenie

26.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Terapia rodzin
Załącznik nr 1 doc
Załącznik nr 1 pdf
Załącznik nr 2 doc
Załącznik nr 2 pdf

Załącznik nr 3 doc
Załącznik nr 3 pdf

Załącznik nr 4 doc
Załącznik nr 4 pdf
Wzór umowy terapia rodzin Więcej

Informacja

23.01.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.23.1.2018 pn. "Usługa cateringowa w postaci suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r."
Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Informacja

23.01.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr FK.261.24.1.2018 pn. "Usługa cateringowa na spotkanie w dniu 27.01.2018 r." 
Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Ogłoszenie

23.01.2018

Postępowanie w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa prawnego.
Do pobrania w formacie PDF

Wynik postępowania

Więcej

Ogłoszenie

17.01.2018

Unieważnienie postępowania nr FK.261.85.2017
Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Ogłoszenie

16.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej na spotkanie w dniu 27.01.2018 r.
Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Więcej

Ogłoszenie

16.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu usługi cateringowej w postaci dostawy suszu konferencyjnego na spotkanie w dniu 27.01.2018 r. 
Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.01.2018

Do pobrania w formacie PDF
  Więcej

Ogłoszenie

04.01.2018

Do pobrania w formacie PDF
   Więcej

Ogłoszenie

29.12.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Ogłoszenie

22.12.2017

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik do pobrania

Więcej

Ogłoszenie

19.12.2017

Do pobrania w formacie PDF
Kwestionariusz osobowy do pobrania
  Więcej

Ogłoszenie

19.12.2017

Do pobrania w formacie PDF
 
Więcej

Zapytanie ofertowe

13.12.2017

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1

Więcej

Zapytanie ofertowe

13.12.2017

Do pobrania w formacie pdf
Załącznik nr 1 do pobrania


Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów

11.12.2017

Po pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Więcej

Ogłoszenie

08.12.2017

Do pobrania w formacie PDF


Więcej

Ogłoszenie

06.12.2017

Do pobrania w formacie PDF

Kwestionariusz osobowy do pobrania


Więcej

Zapytanie ofertowe

04.12.2017

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1

Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

30.11.2017

Do pobrania w formacie PDF
Więcej

Modyfikacja do zapytania ofertowego

27.11.2017

 Do pobrania w formacie PDF
Więcej

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

23.11.2017

Chcesz pomóc rodzinom w codziennych obowiązkach? Zostań rodziną wspierającą.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych objętych asystenturą rodzinną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają one za zadanie wspierać przy współpracy z asystentem rodziny, rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Realizując Gminny Program Wspierania Rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle podejmuje kroki w kierunku pozyskania kandydatów do pełnienia powyższej funkcji. Na terenie miasta obecnie trzy rodziny przeżywające trudności opiekuńczo - wychowawcze mają zapewnioną pomoc rodziny wspierającej. Pomoc rodziny wspierającej polega m.in. na pomocy w organizowaniu czasu wolnego, pomaganiu w nauce, doskonaleniu umiejętności gotowania, sprzątaniu oraz gospodarowaniu budżetem domowym.
Więcej

Ogłoszenie

23.11.2017

Zapytanie o cenę na dostawę tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na rok 2018.
Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1

Więcej

Ogłoszenie

20.11.2017

Do pobrania w formacie PDF 
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Więcej

Ogłoszenie

20.11.2017

Do pobrania w formacie PDF 
Więcej

Ogłoszenie

06.11.2017

Dotyczy: Zapytanie o cenę na świadczenie przez operatora pocztowego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2018r.
Do pobrania w formacie PDF
Więcej

Ogłoszenie

27.10.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne), realizowanej zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1184) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2016.0.1666 t.j.).

Do pobrania w formacie PDF

Załącznik nr 1
 
Więcej

Ogłoszenie

27.10.2017

Zapytanie o cenę na świadczenie przez operatora pocztowego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Do pobrania w formacie pdf
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Więcej

Ogłoszenie

23.10.2017

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr UE.261.12.2017 – zorganizowanie cateringu na warsztaty świadomego rodzicielstwa.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Kierunek - Rodzina”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Więcej

Informacja

23.10.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Unieważnienie postępowania

23.10.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Informacja

23.10.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Ogłoszenie

10.10.2017

Do pobrania w formacie PDF


Więcej

Ogłoszenie

05.10.2017

Modyfikacja do zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro nr FK.261.11.2017.ŻD z dnia 20.09.2017r.
Do pobrania w formacie PDF
Więcej

Ogłoszenie

02.10.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego z  zakresu psychiatrii

Ogłoszenie do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Więcej

Ogłoszenie

27.09.2017

Zapytanie o cenę na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Zapytranie do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Więcej

Postępowanie w trybie rozeznania rynku

21.09.2017

Wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji warsztatów świadomego rodzicielstwa
Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Więcej

Postępowanie w trybie rozeznania rynku

21.09.2017

Realizacja warsztatów świadomego rodzicielstwa
Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 
Więcej

Informacja

19.09.2017

Unieważnienie postępowania nr UE.261.10.2017
Do pobrania w formacie pdf

Więcej

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

13.09.2017

Do pobrania w formacie PDF


Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

06.09.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert do pobrania w formacie pdf 
Ogłoszenie

Więcej

Informacja

18.08.2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację warsztatów gospodarowania budżetem domowym w ramach projektu "Kierunek-Rodzina".
Do pobrania w formacie PDF

Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

28.07.2017

Realizacja warsztatów terapeutycznych pn. „Bądź sobą”.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

28.07.2017

Realizacja warsztatów gospodarowania budżetem domowym.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

28.07.2017

Wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji warsztatów gospodarowania budżetem domowym oraz warsztatów terapeutycznych pn. „Bądź sobą”.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Więcej

Informacja

11.07.2017


Więcej

Informacja

11.07.2017


Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

10.07.2017

Organizacja warsztatów z zakresu komunikacji społecznej i autoprezentacji.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji społecznej i autoprezentacji w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w każdy czwartek od godziny 13.00 do 15.00 w pomieszczeniu wynajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.


Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Więcej

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

10.07.2017

Organizacja warsztatów z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarowania czasem i budżetem domowym w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017r. w wymiarze 1 godzin tygodniowo, we wtorki od godziny 14.00 do 15.00 w pomieszczeniu wynajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Więcej

Bezpłatne szkolenia

28.06.2017

  Więcej

Postępowanie w trybie rozeznania rynku

28.06.2017

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1 DOC
Załącznik nr 1 PDF
Załącznik nr 2 DOC
Załącznik nr 2 PDF
Załącznik nr 3 DOC
Załącznik nr 3 PDF
Załącznik nr 4 DOC
Załącznik nr 4 PDF
Załącznik nr 5 DOC
Załącznik nr 5 PDF
Więcej

Informacja

28.06.2017

  Więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

28.06.2017


Więcej

Ogłoszenie

21.06.2017

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1 DOC
Załącznik nr 1 PDF
Załącznik nr 2 DOC
Załącznik nr 2 PDF
Załącznik nr 3 DOC
Załącznik nr 3 PDF
Załącznik nr 4 DOC
Załącznik nr 4 PDF
Załącznik nr 5 DOC
Załącznik nr 5 PDF

Więcej

Informacja

21.06.2017

Do pobrania w formacie PDF


Więcej

Ogłoszenie

16.06.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Ogłoszenie

08.06.2017

Do pobrania w formacie PDF

Załącznik nr 1 doc

Załącznik nr 1 pdf

Załącznik nr 2 doc

Załącznik nr 2 pdf


Załącznik nr 3 doc

Załącznik nr 3 pdf

Załącznik nr 4 doc

Załącznik nr 4 pdfWięcej

Informacja

08.06.2017

 Do pobrania w formacie PDF 

Więcej

Informacja

08.06.2017

 Do pobrania w formacie PDF
Więcej

Informacja

08.06.2017

Do pobrania w formacie PDF

Więcej

Informacja

08.06.2017

Do pobrania w formacie PDF
Więcej

Ogłoszenie

02.06.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku - organizacja warsztatów wyjazdowych pn. "Rodzic-dziecko"

Postępowanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Więcej

Ogłoszenie

29.05.2017

Do pobrania w formacie PDF

Kwestionariusz osobowy do pobrania

Więcej

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

29.05.2017

Do pobrania w formacie PDF 

Więcej

Ogłoszenie

11.05.2017

 
Do pobrania w formacie PDF Więcej

Ogłoszenie

10.05.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku - przeprowadzenie terapii rodzin
Więcej

Ogłoszenie

09.05.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku nr FK.261.42.1.2017 - przeprowadzenie poradnictwa logopedycznego

Więcej

Ogłoszenie

09.05.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku nr FK.261.42.2.2017 - przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - psycholog dziecięcy

Więcej

Ogłoszenie

08.05.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku nr FK.261.38.2017 - przeprowadzenie poradnictwa prawnego

Więcej

Ogłoszenie

27.04.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku - wynajem pomieszczeń

Więcej

Ogłoszenie

27.04.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku - przeprowadzenie terapii rodzin
Więcej

Ogłoszenie

27.04.2017

Postępowanie w trybie rozeznania rynku - przeprowadzenie dogoterapii

Więcej

Zapytanie ofertowe

26.04.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć fitness
Więcej

Zapytanie ofertowe

26.04.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć Nordic-Walking
Więcej

Zapytanie ofertowe

26.04.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i zależnymi
Więcej

Zapytanie ofertowe

26.04.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla osób starszych z zakresu obsługi komputera i poruszaniu się po Internecie
Więcej

Zapytanie ofertowe

23.01.2017

  
Załącznik nr 1

Więcej

Ogłoszenie

29.12.2016

  Więcej

Ogłoszenie

22.12.2016

   Więcej

Ogłoszenie

21.12.2016

Więcej

Informacja

16.12.2016

 
Załącznik do informacji z otwarcia ofert z dnia 15.12.2016 r.

Więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

15.12.2016

  Więcej

Zapytanie ofertowe

09.12.2016

 
Załącznik nr 1

Więcej

Zapytanie ofertowe

09.12.2016

 
Załącznik nr 1

Więcej

Zapytanie ofertowe

09.12.2016

 
Załącznik nr 1

Więcej

Odpowiedź na pytanie dotyczące dostawy bonów towarowych

09.12.2016

  Więcej

Przetarg nieograniczony

06.12.2016

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2017r. 
Więcej

Zapytanie o cenę

06.12.2016


FORMULARZ OFERTOWY

Więcej

Zapytanie ofertowe

06.12.2016

 
FORMULARZ OFERTOWY

Więcej

OGŁOSZENIE

28.11.2016


KWESTIONARIUSZ

Więcej

OGŁOSZENIE

28.11.2016

 
KWESTIONARIUSZ

Więcej

Ogłoszenie

23.11.2016

  Więcej

Ogłoszenie

25.10.2016

  Więcej

Zapytanie ofertowe

20.10.2016

 
Załącznik nr 1


Więcej

Zapytanie ofertowe

23.09.2016

 
Załącznik nr 1


Więcej

Modyfikacja do zapytania ofertowego

22.09.2016

  Więcej

Zapytanie ofertowe

20.09.2016

 
Załącznik 1

Więcej

Zapytanie ofertowe

20.09.2016


 
Załącznik nr 1

Więcej

WSPARCIE W STARCIE

12.09.2016

  Więcej

Informacja

31.08.2016

  Więcej

Ogłoszenie

25.07.2016

Więcej

Ogłoszenie

08.07.2016

  Więcej

Ogłoszenie

24.06.2016

  Więcej

Ogłoszenie

20.06.2016

Załącznik nr 1 

Więcej

Zapytanie ofertowe

14.04.2016
Załącznik

Więcej

Zapytanie o ofertę

24.03.2016

   
Załącznik nr 1


Więcej

OGŁOSZENIE

28.12.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 

Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora.

Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.

Więcej

Ogłoszenie

15.12.2015

  Więcej

Ogłoszenie

14.12.2015

  Więcej

Zapytanie ofertowe

03.12.2015

Pobierz załącznik nr 1
Więcej

Zapytanie ofertowe

03.12.2015

Pobierz załącznik nr 1
Więcej

Zapytanie ofertowe

03.12.2015

Pobierz załącznik nr 1
Więcej

Zapytanie ofertowe

03.12.2015

Pobierz załącznik nr 1  
Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

25.11.2015

  Więcej

Ogłoszenie

23.11.2015

  Więcej

Ogłoszenie

05.11.2015
Załącznik nr 1

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

21.09.2015


Więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

10.09.2015

  Więcej

Ogłoszenie

19.08.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent.

Więcej

Zapytanie ofertowe

12.08.2015

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Więcej

Rekrutacja do projektu "Rodzina bez przemocy"

28.07.2015

Rekrutacja do projektu "Rodzina bez przemocy" realizowanego w ramach PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE trwa od 28.07.2015 r. do 11.08.2015 r. Więcej

Informacja

16.06.2015

  Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.06.2015

  Więcej

Informacja

03.06.2015

  Więcej

Zapytanie ofertowe

02.06.2015

Więcej

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

28.05.2015

  Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.05.2015

  Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

14.05.2015

  Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty

12.05.2015

  Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.05.2015

  Więcej

Zapytanie ofertowe

06.05.2015

 


Załącznik nr 1 PDF               Załącznik nr 2 DOC

Więcej

Zapytanie ofertowe

04.05.2015

 


Załącznik nr 1 PDF                   Załącznik nr 2 PDF

Załącznik nr 1 DOC                  Załącznik nr 2 DOC

Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

28.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu nr 60039-2015 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego oraz treningu negocjacyjnego dla osób uczestniczących w projekcie pt. "Czas na aktywność w mieście Jaśle".


Ogloszenie  
SIWZ SIWZ doc
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 doc
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 doc
Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 doc
Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 doc
Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 doc
Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 doc
Załącznik nr 7 Załącznik nr 7 doc
Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 doc
Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29.01.2015

  Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

21.01.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zaodowego. Więcej

Ogłoszenie

30.12.2014

  Więcej

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej

10.12.2014

  Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.12.2014

  Więcej

Zapytanie ofertowe

01.12.2014

   

Załącznik nr 1
Więcej

Informacja

01.12.2014

  Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26.11.2014

  Więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

24.11.2014

  Więcej

Zapytanie ofertowe

24.11.2014

 

Załącznik nr 1
Więcej

Ogłoszenie

20.11.2014

    Więcej

Ogłoszenie

20.11.2014

     

Załącznik nr 1 do pobrania
Więcej

Odpowiedzi na pytania

12.11.2014

  Więcej

Informacja

07.11.2014

  Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

05.11.2014

  Więcej

Informacja

03.11.2014

  Więcej

Informacja

03.11.2014

  Więcej

Zapytanie ofertowe

29.10.2014

     

Załącznik do pobrania
Więcej

Ogłoszenie

29.10.2014

  Więcej

Ogłoszenie

22.10.2014

Załącznik nr 1
Więcej

Ogłoszenie

22.10.2014

  Więcej

Zapytanie ofertowe

17.10.2014

     

Załącznik nr 1          Załącznik nr 2
Więcej

Zapytanie ofertowe

17.10.2014

         

Załącznik nr 1          Załącznik nr 2          Załącznik nr 3
Więcej

Zapytanie ofertowe

16.10.2014

   
 Załcznik nr 1


Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

08.10.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wydruk ulotek promujących projekt systemowy " Czas na aktywność w mieście Jaśle"   Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty

19.09.2014

  Więcej

Wybór najkorzystniejszej oferty

18.09.2014

  Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

11.09.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowych wyjazdowych zajęć z zakresu podniesienia kompetencji społecznych i poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.  Więcej

Informacja

29.08.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego. Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

28.08.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu "Masz szansę być aktywnym".   Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

22.08.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Jaśle zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz doradztwa zawodowego z wypracowaniem IPD.
Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

11.08.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów "Samozatrudnienie- zakładanie spółdzielni socjalnych" wraz z wizytą studyjną do spółdzielni socjalnej. Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji psychologa

23.07.2014

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie 2- dniowych wyjazdowych zajęć integracyjno wychowawczych w formie aktywnego i wspólnego wypoczynku rodziny dla około 45 osób w ramach Gminnego programu wspierania rodzin

23.07.2014

Więcej

Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdowych zajęć z zakresu nauki niekonwencjonalnych metod spędzania czasu wolnego w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście Jaśle"

23.07.2014

Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie konkursowym "masz szansę być aktywnym".

17.07.2014

      Więcej

Ogłoszenia

01.07.2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na produkcję i emisję reklamy rekrutacyjnej w lokalnym radiu.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na szafę metalową.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wydruk ulotek i plakatów. Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.05.2014

dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie pn. "Inwestuję w siebie-stawiam na aktywność" realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Więcej

Staże zawodowe

15.05.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle”.   Więcej

Ogłoszenie o przetargu

08.05.2014

Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób uczestniczących w projekcie „Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność”, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2014 r. realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 
Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

15.04.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprosza do złożenia oferty na pełnienie funkcji asystenta rodziny.  Więcej

Informacja

14.04.2014

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych, warsztatów, treningów oraz świadczenie usługi terapii psychologicznej i terapii rodzin dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Czas na aktywność w mieście Jaśle” w 2014 r. i 2015 r. realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.  Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

11.04.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprosza do złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczenia.  Więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

09.04.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprosza do złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczenia. Więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.03.2014

     Więcej

Ogłoszenie o przetargu

14.03.2014

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych, warsztatów, treningów oraz świadczenie usługi terapii psychologicznej i terapii rodzin dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Czas na aktywność w mieście Jaśle” w 2014 r. i 2015 r. realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 
Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.02.2014
Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

13.02.2014

  Więcej

Informacja

30.01.2014

 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na szafę metalową. Więcej

Informacja

30.01.2014

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

30.07.2013

  Więcej

Odpowiedź nr I

24.07.2013

  Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

23.07.2013

  Więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części nr I

17.07.2013

Więcej

Ogłoszenie

04.07.2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ogłasza przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz świadczenie usługi terapii psychologicznej i terapii rodzin dla osób uczestniczących w projekcie pn. Czas na aktywność w mieście Jaśle w 2013r. realizowanym przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Jaśle

Więcej

Ogłoszenie

21.06.2013

  Więcej