Aktualności

30.11.2018

Ogłoszenie


Informacja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniu 5 grudnia 2018r. będzie dodatkowy termin wydawania żywności za listopad dla zakwalifikowanych w godzinach od 12:00 do 14:00 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29 /PEKTOWIN-NATUREX Polski Komitet Pomocy Społecznej wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz.1358) tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolna 25 lub pod numerami telefonu: 13 44 67130 lub ze swoim pracownikiem socjalnym.


powrót