Aktualności

31.08.2018

Informacja

Zgodnie z art. 90 n pkt. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie do dnia 15 września 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pok. 211 w godz. 07.30-15.30.


powrót