Aktualności

08.08.2018

Informacja

Od 23.07.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle trwa realizacja projektu socjalnego "Chcemy być razem" skierowanego dla 7 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 10 do 18 lat oraz ich rodziców.

Realizacja w/w projektu była odpowiedzią na potrzeby rodzin z terenu miasta Jasła oraz zgodna jest z celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła na lata 2013-2018 – cel operacyjny 2.2. wsparcie psychologiczne i społeczne osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Projekt socjalny ma na celu wsparcie oraz integrację społeczną dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

W ramach projektu dzieci uczestniczą w:
- zajęciach z arteterapii;
- zabawach ruchowych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów metody „Pedagogika zabawy” oraz W. Sherborne,
- zabawach rozwijających,
- zabawach sensorycznych,
- zajęciach z bajkoterapii,
- ćwiczeniach wyciszających, oddechowych, relaksacyjnych,
- zabawach z chustą animacyjną,
- ćwiczeniach rozwijających zmysł dotyku,
- zajęciach z muzykoterapii i choreoterapii.

Rodzice zostali objęci pomocą w ramach spotkań grup wsparcia. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbyło się w dniu 31.07.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle. Spotkania odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.


powrót