Aktualności

28.06.2018

Nabór do projektu

Nabór do projektu socjalnego ,,Chcemy być razem” !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późń. zm.) ogłasza nabór do projektu socjalnego ,,Chcemy być razem” .

Uczestnikami projektu będą dzieci ze spektrum autyzmu zamieszkałe na terenie miasta Jasła w wieku od 13 – 18 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni (w przypadku niewystarczającej liczby chętnych, w projekcie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 10 lat, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku kolejno:12,11,10 lat). Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 28.06.2018r. i trwać będzie do 05.07.2018r.

W ramach działań dla dzieci ze spektrum autyzmu planuje się m.in.: trening umiejętności społecznych; arteterapię; dogoterapię; zajęcia terapeutyczno – edukacyjne wybranymi metodami m.in. Weroniki Scherborne, Knill`a, Paula Deninsona; zajęcia relaksacyjne i muzykoterapię. Utworzona zostanie także grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci ze spektrum autyzmu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój 109, w godz. od 07:30 do 09:00 oraz od 14:00 do 15:30), tj. formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo należy dostarczyć kserokopie orzeczenia dziecka o niepełnosprawności lub zaświadczenie potwierdzające jego niepełnosprawność z powodu autyzmu.

Regulamin projektu i załączniki dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle (pokój 109, w godz. od 07:30 do 09:00 oraz od 14:00 do 15:30) oraz na stronie internetowej Ośrodka. Ponadto informacje dotyczące projektu udzielane są pod numerem: 13 4437000.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w projekcie – informujemy, że liczy się kolejność zgłoszeń.

Regulamin uczestnictwa w projekcie socjalnym

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

powrót