Ogłoszenia

05.03.2018

Ogłoszenie UE.261.5.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - „Realizacja poradnictwa specjalistycznego dla rodziców i dzieci „Po zdrowie” w zakresie logopedii”

Ogłoszenie o zamówieniu - poradnictwo logopedy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Wzór umowy - poradnictwo logopedy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze
powrót