Aktualności

26.02.2018

OGŁOSZENIE

W związku z utrzymującymi się od kilku dni na terenie miasta Jasła ujemnymi temperaturami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.

Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

987 – bezpłatna infolinia działająca przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem
(013) 44 643 28 – numer telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
997 – Policja
(013) 44 675 34 – Straż Miejska
(013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
(013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle


powrót