Ogłoszenia

27.10.2017

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne), realizowanej zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1184) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 2016.0.1666 t.j.).

Do pobrania w formacie PDF

Załącznik nr 1
 


powrót