Aktualności

20.03.2017

Rekrutacja do projektu „Kierunek - Rodzina"

Rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Kierunek - Rodzina", RPO WP Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4. Rekrutacja będzie trwać do 31 marca 2017r.  

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji opisano w "Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie "Kierunek – Rodzina” RPO WP, Oś VIII, Działanie 8.4.

Regulamin do pobrania


powrót