Aktualności

22.02.2017

Informacja

Poradnictwo Psychologiczne dla Rodzin Przeżywających Trudności w wypełnieniu Funkcji Opiekuńczo-Wychowawczych:

Odbywać się będzie w każdy IV poniedziałek od lutego do końca grudnia 2017r. Centrum Profilaktyki i Terapii Rodzin Jasło ul. Floriańska 8a
• 27.02.2017 godz.9-11
• 27.03.2017 godz.9-11
• 24.04.2017 godz.9-11
• 22.05.2017 godz.9-11
• 26.06.2017 godz. 9-11
• 24.07.2017 godz. 9-11
• 28.08.2017 godz.9-11
• 25.09.2017 godz.9-11
• 23.10.2017 godz.9-11
• 27.11.2017 godz.9-11
• 18.12.2017 godz.9-11- trzeci poniedziałek z uwagi na Święta

powrót