Aktualności

10.01.2017

Poradnictwo specjalistyczne

HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PORADNICTWA PRAWNEGO, MEDIACJI RODZINNYCH I TERAPII RODZIN DLA RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z TERENU MIASTA JASŁA W 2017R.

 

STYCZEŃ

11.01.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

11.01.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

18.01.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

20.01.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

25.01.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

25.01.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

 

LUTY

08.02.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

08.02.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

15.02.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

17.02.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

22.02.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

22.02.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

MARZEC

08.03.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

08.03.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

15.03.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

17.03.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

22.03.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

22.03.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

 

KWIECIEŃ

05.04.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

12.04.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

12.04.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

19.04.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

21.04.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

26.04.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

MAJ

10.05.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

10.05.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

17.05.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

24.05.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

24.05.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

26.05.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

CZERWIEC

07.06.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

14.06.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

14.06.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

21.06.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

23.06.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

28.06.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

LIPIEC

05.07.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

12.07.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

12.07.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

19.07.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

21.07.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

26.07.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

SIERPIEŃ

09.08.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

09.08.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

16.08.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

18.08.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

23.08.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

23.08.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

WRZESIEŃ

06.09.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

13.09.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

13.09.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

20.09.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

22.09.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

27.09.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

PAŹDZIERNIK

04.10.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

11.10.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

11.10.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

18.10.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

20.10.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

25.10.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

LISTOPAD

08.11.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

08.11.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

15.11.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

 

17.11.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

22.11.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

22.11.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

GRUDZIEŃ

06.12.2017r( środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

06.12.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

13.12.2017r.(środa) Poradnictwo Psychologiczne 7:30- 9:30

20.12.2017r. (środa) Terapia Rodzin 7:30- 9:30

20.12.2017r.(środa) Poradnictwo prawne 10:00 – 12:00

22.12.2017r. (piątek) Mediacje Rodzinne 16:00 -18:00

 

 

Ww. formy wsparcia odbywać się będą w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle, ul. Floriańska 8a.

 O zamiarze skorzystania z poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, mediacji rodzinnych i terapii rodzin należy wcześniej poinformować pracownika socjalnego, asystenta rodziny bądź zgłosić w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 13 44 64 328.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

powrót