Aktualności

08.12.2016

Informacja

Biuro projektu: HOG POLSKA                                        Rzeszów, 06.12.2016r.

ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. EUROPA II - 3 piętro),

tel. 602 735 595

e-mail: m.lipinska@hogpolska.pl

http://www.hogpolska.pl

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET”, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla bezrobotnych kobiet. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.1 bezrobotnych na rynku pracy. Wsparcie  jest skierowane  do kobiet  powyżej 29 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiegoktóre ukończyły 30 r. ż, zamieszkują (zgodnie z KC) woj. podkarpackie. Szczególnie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych min 3 dzieci do 18 r.ż, oraz rolników i członków ich rodzin.

Uczestniczkom projektu zapewniamy: 6 - MISIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE – STYPENDIUM STAŻOWE W WYSOKOŚCI 1750 ZŁ brutto/mc,

 zwrot kosztów dojazdu,

 zwrot kosztów opieki nad dziećmi, catering oraz: każda uczestniczka zostanie wyposażona w kwalifikacje wymagane przez pracodawców, nauczona jak aktywnie poruszać się po rynku pracy, umożliwimy zdobycie doświadczenia zawodowego, pomożemy w znalezieniu pracy.

W załączeniu przesyłamy materiały informujące o szczegółowych zasadach uczestnictwa 
w projekcie „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET” oraz  informujemy, iż wszelkie załączniki w tym formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony http://www.hogpolska.pl oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

Ewentualne pytania i wątpliwości należy kierować na numer telefonu: 602 735 595 lub zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu.

 

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

 

Załącznik nr 1. Pismo przewodnie

Załącznik nr 2. Ulotka

Załącznik nr 3. Regulamin

Załącznik nr 4. Formularz zgłoszeniowy

 

Z poważaniem.

Małgorzata Lipińska

HOG POLSKA  

 

powrót