Aktualności

05.12.2016

"Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016"

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” Nr  277 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, książek, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.  

Zebrane dary zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie miasta Jasła.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie Naszej akcji i przekazanie darów, które przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, w dni robocze od poniedziałku do piątku od 01.12.2016 r. do 30.12.2016 r.   w godzinach od 7.30 do 15.30 (w razie potrzeby godziny mogą zostać dopasowane do Państwa możliwości).

Akcją „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zajmujemy się już od kilku lat, a w ubiegłorocznej zbiórce zebraliśmy ponad 1761,35 kg darów, które zostały rozdane dzieciom ze 160 rodzin. Mamy nadzieję, że również w tym roku z Państwa pomocą uda się obdarować dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.

Informację na temat akcji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 44 64 328 lub mailowo: mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dostępne są na stronie: www.pdpz.pl

Honorowy Patronat nad akcją objęła małżonka Prezydenta RP- Pani Agata Kornhauser-Duda.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.  

powrót