Aktualności

22.11.2016

KONFERENCJA „MĄDRE – WYCHOWYWANIE”

Konferencja „Rodzina – mądre wychowywanie” została zorganizowana przez Burmistrza Miasta Jasła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Jasielskim Domem Kultury. Konferencja w ramach realizacji działań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodzin dla miasta Jasła na lata 2015 – 2017.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym m.in. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, dyrektorzy, pedagodzy oraz psychologowie placówek oświatowych podległych pod Wydział Oświaty Urzędu Miasta, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące rodziny i jej problemów związanych z wypełnianiem funkcji rodzicielskich i wychowawczych. 

Meritum konferencji stanowił wykład Pana Konrada Markiewicza Dyrektora Ośrodka Poradnictwa i Terapii Rodzin w Tarnowie „Rodzina Wieloproblemowa w Perspektywie Systemowej”. Ponadto przedstawione zostały 3 inne prezentacje „Interdyscyplinarna współpraca instytucji w zakresie wpierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Asystent rodziny, a problemy współczesnej rodziny”, Wolontariat – pomocna dłoń w wypełnianiu funkcji rodziny”. 

powrót