Aktualności

22.09.2016

Ogłoszenie

W związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ogłaszam nabór do projektu socjalnego pn. ROZUMIEM I WSPIERAM do 30.09.2016 r.

W ramach projektu prowadzona będzie grupa wsparcia z cyklicznymi spotkaniami ze specjalistami (pracownik socjalny, psycholog, prawnik) dla członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła bez względu na płeć, wiek i status materialny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach grupy wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: (13 4437016) lub osobisty z panią Katarzyną Sierakowską w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle pokój nr 14/15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 9:00 oraz od godz.14:00 do 15:30.

 

powrót