Aktualności

23.06.2016

Informacja

Jasło, dnia 06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, iż jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. (włącznie) wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeśli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania.
Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wysłać pocztą lub prze internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Marzena Kowalska-Binkowicz

 

powrót