Aktualności

06.06.2016

INFORMACJA

Jasło, dnia 06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, iż pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. – jeżeli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

 

powrót