Aktualności

12.01.2016

Poradnictwo specjalistyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od stycznia 2016 r. wznowione zostają:
- poradnictwo psychologiczne,
- mediacje,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo dla rodzin w kryzysie oraz terapia rodzin,
które prowadzone będą w oparciu o niżej przedstawiony harmonogram: 


Dzień tygodnia


Godziny


Planowane wsparcie

 


Środa


9.15 - 11.15


Poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z terenu Miasta Jasła


11.20 - 13.20


Poradnictwo prawne (dla klientów MOPS)

 

 

 

Czwartek


10.00 - 12.00


Poradnictwo dla rodzin będących w kryzysie


12.00 - 14.00


Terapia rodzin15.45 - 17.45


Mediacje rodzinne

(dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej)


Ww. poradnictwo prowadzone będzie w Centrum Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a.

powrót