Ogłoszenia

28.12.2015

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 

Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia Sądu.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora.

Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.

 

powrót