Aktualności

01.12.2015

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Wzorem lat ubiegłych w mieście Jaśle organizowana jest akcja charytatywna pod nazwą „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania.

Zebrane dary przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, które zamieszkują na terenie miasta Jasła.

Terenowy Sztab Akcji nr 296 działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż dary przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, w dniach od 07.12.2015 r. do 31.12.2015 r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Zbiórka darów prowadzona będzie również w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta oznaczonych plakatami akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Honorowy Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta Jasła – P. Ryszard Pabian.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w akcji, a także z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Wszelkich informacji na temat Akcji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3,pod numerem
tel. 13 446 43 28 lub 13 443 70 16.

Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dostępne są na stronie internetowej: www.pdpz.pl.

powrót