Ogłoszenia

28.07.2015

Rekrutacja do projektu "Rodzina bez przemocy"

Rekrutacja do projektu "Rodzina bez przemocy" realizowanego w ramach PROGRAMU OSŁONOWEGO "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE trwa od 28.07.2015 r. do 11.08.2015 r.

Projekt skierowany jest do: - osób doświadczających przemocy w rodzinie, - osób stosujących przemoc w rodzinie, - przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Działania zaplanowane dla uczestników projektu to: - spotkania edukacyjno-motywacyjne, - uczestnictwo w programie psychologiczno-terapeutycznym, - spotkania superwizyjne dla przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

powrót