Aktualności

03.06.2015

Informacja

MOPS w Jaśle informuje, że Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do bezpłatnego projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do bezpłatnego projektu Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez zintegrowane działania.

Projekt zakłada:
• cykl szkoleń z umiejętności psychologicznych i społecznych
• przeprowadzenie warsztatów zawodowych, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji.
• Konsultacje specjalistów oraz wsparcie doradców zawodowych (120 godzin)
• udział w płatnych stażach.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:
• pomiędzy 18 a 59 rokiem życia w przypadku kobiet, oraz 18 a 64 rokiem życia w przypadku mężczyzn
• zamieszkałych na terenie jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego
• nieaktywnych zawodowo (ze statusem osoby bezrobotnej lub bez tego statusu)
• z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
• gotowych i chętnych do wejścia na rynek pracy

Więcej informacji na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org
oraz u konsultanta: Anita Lenartowicz: TEl. 728 430 907, anita.lenartowicz@fundacjasustinae.org

Załączniki:
Informator
Regulamin

powrót