Aktualności

06.05.2015

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 20.05.2015 r. w każdą środę w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 8A w godzinach od 9:15 do 11:15 odbywać się będzie poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z terenu Miasta Jasła.

W miesiącu maju poradnictwo psychologiczne odbędzie się również w dniach 15.05.2015r.(piątek) oraz 22.05.2015r.(piątek) w godzinach od 11:00 do 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

powrót