Aktualności

31.12.2014

Informacja na temat szkolenia dla pracowników MOPS

W dniach 11 - 12 grudnia 2014 r. zorganizowane zostało 16 godzinne szkolenie da pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny pracujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Jaśle. Tematem szkolenia była metodyka i organizacja pracy socjalno-wychowawczej asystenta rodziny. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr hab. Izabela Krasiejko.

Celem szkolenia było nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej dotyczącej roli i zadań asysta rodziny, zakresu współpracy z innymi przedstawicielami służb społecznych oraz nabycie umiejętności praktycznych dotyczących podstawowych technik motywowania klientów do zmiany i poszukiwania rozwiązań.

powrót