Aktualności

31.12.2014

Realizacja programu terapeutyczno - warsztatowego

W dniach 16-18.12.2014 r. przeprowadzona 15 godzinny program terapeutyczno - warsztatowy dla rodziców przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i ich dzieci w ramach "Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012-2014".

Podczas realizacji programu uczestnicy brali udział w treningu umiejętności społeczno - wychowawczych podczas którego mieli możliwość m.in. analizy swoich mocnych i słabych stron wychowawczych, zapoznania się z podstawowymi zasadami wychowania. Kolejnego dnia uczestniczyli w treningu radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto mieli możliwość wspólnego wykonywania ozdób świątecznych co umożliwiło im kształcenie umiejętności konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego. Zajęcia zorganizowane zostały dla 30 osób z terenu Miasta Jasła. Podczas trwania programu profilaktyczno - terapeutycznego panowała atmosfera oparta na życzliwości, przyjaźni i wzajemnej pomocy.  

powrót