Aktualności

01.12.2014

Informacja

Teatr profilaktyczny dla uczestników projektu „Razem łatwiej- aktywizacja społeczno - zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” i ich otoczenia. 

W dniu 27 listopada 2014r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyło się przestawianie teatralne o charakterze profilaktycznym pt. "Drzewo a Gada czyli nie wszystko opada".

Speltkl teatralny został zorganizowany w ramach projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Tematyka spektaklu poruszała kwetie niepełnosprawności związane z życiem codziennym niepełnosprawnej osoby tzw. życiowe tematy z punktu widzenia niepełnosprawnego człowieka.
Działanie to miało na celu poprawę funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia. W celu integracji ze środowiskiem lokalnym do uczestnictwa w spektaklu zaproszone zostały także osoby z otoczenia uczestników projektu.

powrót