Aktualności

05.11.2014

Informacja dla pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych.

Posiadamy możliwość skierowania na 4 miesięczne staże zawodowe 15 Uczestników projektu „Masz szansę być aktywnym”. Realizację stażu zaplanowano w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. Uczestnicy projektu przed rozpoczęciem staży ukończą następujące kursy zawodowe: administracyjno – biurowy, magazynier z obsługą wózka widłowego oraz kucharz – pizzer.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: ul. Kochanowskiego 5, 38-200 Jasło lub pod nr telefonu 134451182.

Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Działania 7.4, Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

powrót