Aktualności

29.10.2014

Realizacja projektu „Mocni bez przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle do 20 października 2014r. prowadził rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.
Informujemy, iż od października rozpoczęła się realizacja działań skierowanych do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3 w formie zajęcia grup socjoterapeutycznych oraz spotkania na ściance wspinaczkowej. W listopadzie rozpoczną się warszaty zdrowego stylu życia oraz zostanie zorganizowany dwudniowy wyjazd na zieloną szkołę. Działania zaplanowane są do końca grudnia 2014r.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona była za pośrednictwem pracowników socjalnych przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pedagogami szkolnymi.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.
 

 

powrót