Aktualności

17.10.2014

Doradztwo zawodowe w projekcie „Masz szansę być aktywnym”

W dniu 10 października 2014 r. zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Masz szansę być aktywnym”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.4 

          W zajęciach z doradcą zawodowym uczestniczyło 15 uczestników projektu. Zajęcia prowadzone były w formie indywidualnych spotkań, podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, wyznaczenia celów zawodowych, przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Ważnym elementem doradztwa była także nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
           Z każdą z osób doradca zawodowy wypracował Indywidualny Plan Działania.  

powrót