Aktualności

01.10.2014

Poradnictwo psychospołeczne i asystent osoby niepełnosprawnej w projekcie „Masz szansę być aktywnym”

W dniu 23 września 2014r. zakończyły się zajęcia poradnictwa psychospołecznego w ramach projektu „Masz szansę być aktywnym”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.4 

Poradnictwo ukończyło 15 uczestników projektu. Osoby uczestniczyły w spotkaniach indywidualnych prowadzonych przez psychologa oraz w zajęciach warsztatowych, w ramach których pracowali nad budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby, radzeniem sobie ze stresem, organizacją czasu pracy oraz rozwojem własnym.

Pod koniec września 2014r. pracę z uczestnikami projektu rozpoczęło również 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy m.in. doradzają i pomagają uczestnikom w rozwiązywaniu problemów, organizacji czasu wolnego, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z ofert kulturalnych, sportowych, motywują uczestników do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie, wspomagają w kształtowaniu właściwych relacji z innymi oraz wspierają w przygotowaniu do rozmowy z potencjalnym pracodawcą.  

powrót