Aktualności

29.09.2014

Program Osłonowy „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2014r.

W ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle będzie realizował projekt ministerialny pn. "Mocni bez przemocy", który będzie skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z wybranej szkoły podstawowej i gimnazjum.
Działania zaplanowane są od października do grudnia 2014r.

 

powrót