Ogłoszenia

11.08.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów "Samozatrudnienie- zakładanie spółdzielni socjalnych" wraz z wizytą studyjną do spółdzielni socjalnej.

ogłoszenie
formularz

powrót