Aktualności

17.07.2014

Projekt „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła”

Od lipca 2014 r. rozpoczęto realizację projektu „Razem łatwiej – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia z terenu miasta Jasła” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 

Projekt adresowany jest do 10 osób, będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym ze wskazaniem na schorzenie natury psychicznej lub aktualnym zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym rodzaj schorzenia i pozostawanie pod stałą opieką lekarza specjalisty, zamieszkałych na terenie miasta Jasła oraz 8 – 10 osób z najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie miasta Jasła bez względu na wiek, płeć, status materialny.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi i pobudzenie ich aktywności zawodowej oraz integracja społeczna tychże osób z ich najbliższego otoczenia.

W ramach projektu Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci:
- warsztatów „Samozatrudnienie – zakładanie spółdzielni socjalnych” wraz z wizytą studyjną w spółdzielni socjalnej prowadzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- 3 dniowych wyjazdowych zajęć z zakresu podniesienia kompetencji społecznych i poprawy funkcjonowania w życiu codziennym dla uczestników projektu i ich najbliższego otoczenia,
- teatru profilaktycznego.

Zapisy i szczegółowe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło, tel. 13 4437003, 13 4464328 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: 30.

Nabór uczestników trwa do 13 sierpnia 2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

powrót