Ogłoszenia

14.04.2014

Informacja

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych, warsztatów, treningów oraz świadczenie usługi terapii psychologicznej i terapii rodzin dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Czas na aktywność w mieście Jaśle” w 2014 r. i 2015 r. realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Do pobrania 

powrót