Aktualności

23.12.2013

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych 

Do pobrania w formacie PDF 

powrót