Aktualności

18.12.2013

Dodatek energetyczny

Informujemy, że od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
 mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, Sekcja ds. dodatków mieszkaniowych, pokój nr 3.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 lub pod nr tel. 13 4437003, 13 4464328.

powrót