Aktualności

17.12.2013

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji koordynatora wolontariatu. 

Do pobrania w formacie PDF

       

powrót