Aktualności

10.12.2013

Realizacja projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

W listopadzie zakończyły się zajęcia kursów: administracyjno – biurowego z obsługą komputera i małą księgowością oraz sprzedawca – magazynier w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. 

Kurs administracyjno – biurowy ukończyło 6 uczestników projektu. Uzyskali oni wiedzę w zakresie organizacji pracy biurowej, zasad efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, zagadnień związanych z prawem pracy, obsługi komputera, podatków, rozliczania wynagrodzeń, zasad rozliczeń z ZUS oraz ewidencji obowiązkowych.


Kurs sprzedawca - magazynier ukończyło 3 uczestników projektu. Mieli oni możliwość zapoznania się z aktualnymi przepisami prawnymi obowiąz ującymi w handlu, etyką zawodu sprzedawcy, towaroznawstwem, organizacją sprzedaży, zagadnieniami związanymi z obsługą klienta, obsługą kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, obsługą programu magazynowego SUBIEKT.Od miesiąca grudnia rozpoczęła się również realizacja staży zawodowych w ramach projektu. Uczestnicy projektu odbywają staż zawodowy u pracodawców, zgodnie z ukończonym kierunkiem kursu.

powrót