Aktualności

28.11.2013

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2014r.

 

powrót