Aktualności

05.11.2013

Realizacja projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

W dniu 28.10.2013r. zakończyły się zajęcia kursu kucharz – ciastkarz w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. W kursie wzięło udział 5 uczestniczek projektu, które uzyskały umiejętności m.in. w zakresie sporządzania potraw (w tym potraw mięsnych, jarskich, dietetycznych), sporządzania i wypieku ciast oraz przygotowywania deserów, planowania i rozliczania produkcji, aspektów higieniczno – prawnych z elementami HACCP. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje ponadto, że pracodawcy, którzy złożą wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu będą wybierani zgodnie z „Procedurą wyboru organizatorów staży zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1”, która dostępna jest w biurze projektu mieszczącym się w Jaśle przy ulicy Floriańskiej 40 

powrót