Aktualności

18.09.2013

Spotkanie informacyjne dla wolontariuszy

W dniu 14.09.2013r. w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 

Spotkanie dotyczyło udzielania pomocy osobom uzależnionym. Wolontariusze mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących rodzajów uzależnień, objawów i faz oraz skutków zdrowotnych, społecznych, rodzinnych i zawodowych uzależnień, jak również instytucji pomocowych, które udzielają wsparcia osobom uzależnionym. Spotkanie poprowadziła Pani Marzena Lechwar, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle. 

powrót