Aktualności

03.09.2013

Informacja

Zakończyły się zajęcia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” 

W dniach 20.08.2013r. – 26.08.2013r. odbywały się zajęcia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Inwestuję w siebie –stawiam na aktywność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. W zajęciach uczestniczyło 15 uczestników projektu. Trening obejmował następujące moduły:
- „Współpraca – budowanie relacji w grupie”
- „Asertywność i efektywne reagowanie na konflikt”
- „Motywacja – jak siebie motywować do pracy”
Zajęcia treningu umożliwiły wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu przed rozpoczęciem kursów oraz staży zawodowych.

powrót