Aktualności

07.08.2013

Informacja dla pracodawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży zawodowych. 

Posiadamy możliwość skierowania na 6 miesięczne staże zawodowe 15 Uczestników projektu „Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność”. Realizację stażu zaplanowano w okresie od grudnia 2013r. do maja 2014r. Uczestnicy projektu przed rozpoczęciem staży ukończą następujące kursy zawodowe: administracyjno – biurowy z obsługą komputera i małą księgowością, sprzedawca – magazynier oraz kucharz – ciastkarz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu: ul. Floriańska 40, 38-200 Jasło lub pod nr telefonu 134451182

Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 

powrót