Aktualności

16.07.2013

Zakończyła się rekrutacja do projektu "Inwestuję w siebie - stawiam na aktywność"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.

Informacje dotyczące wyników rekrutacji uzyskać można w biurze projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”, ul. Floriańska 40, 38-200 Jasło.  

powrót