Aktualności

29.03.2013

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 euro z dnia 14.03.2013 r. polegającego na pełnieniu funkcji: koordynatora wolontariatu nie zakończyło się wyborem oferty najkorzystniejszej.

 

powrót