Aktualności

01.02.2013

Posiedzenie Zespołu Programowego w celu opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2015”

W dniu 24.01.2012r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Programowego w celu opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2015”. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Programowego reprezentujący Urząd Miasta w Jaśle i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle oraz z głosem doradczym osoby reprezentujące inne instytucje i organizacje pozarządowe, w tym Komendę Powiatową Policji, Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Stowarzyszenie „Niebieski Parasol”. 

Na spotkaniu przedstawione zostały cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Głównym celem spotkania było wypracowanie analizy SWOT, która zostanie wykorzystana w opracowywanym dokumencie. 

powrót